JF Robert - Paris -25m, Novembre 1991

Paris -25m, Novembre 1991